Asfalttikulman tutkitusti tyytyväisinä asiakkaina ovat niin rakennusliikkeet kuin yksityiset kotitaloudetkin. Hinnoittelumalleinamme on mm. kokonaisurakka, kuutio- tai neliöperusteinen laskutus tai tuntiveloitus; hinnoittelu valitaan aina kohteen ja tarpeen mukaan, jotta teille saadaan mahdollisimman edullinen kokonaisuus. Kotitalouksien kannattaa muistaa, että työmme oikeuttavat kotitalousvähennykseen: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Asfalttikulman asiakkaana voit jättää projektinjohtamisen meille ja keskittyä itse lopputuloksen ihailemiseen!

Isännöitsijät, isännöintitoimistot ja asunto-osakeyhtiöt

Isännöitsijät, isännöintitoimistot ja asunto-osakeyhtiöt voivat olla meihin yhteydessä kaikissa piharakentamiseen ja asfaltointiin liittyvissä tarpeissa. Tyypillisesti taloyhtiön hallituksen kokouksessa on päätetty pihan uudistamisesta tai korjauksista tietyssä aikataulussa ja joko hallituksen valitsemalle muulle henkilölle tai isännöitsijälle on annettu oikeus toimia yhteyshenkilönä.

Julkishallinnon toimijat

Kaupungit, kunnat ja muut julkishallinnon toimijat ovat tyypillisiä tie- ja parkkipaikkapäällysteiden sekä piha-alueiden asiakkaitamme. Meiltä tilatut kokonaisprojektit hoidetaan julkishallinnon vaatimusten ja laatustandardien mukaisesti.

Rakennusliikkeet

Toimimme joissain tapauksissa myös rakennusliikkeiden alihankkijoina talonrakennus- ja suurissa infrahankkeissa. Toteutuksemme tehdään sovitussa aikataulussa ja kaikki vaatimukset täyttäen. Tuomme projektiin oman osaamisemme ja takaamme osaltamme laadukkaan toteutuksen.

Yksityiset henkilöt / omakotitalot

Yksityiset kotitaloudet voivat tilata kauttamme kattavasti pihapäällyste ja -rakennuspalveluita ja hyödyntää kotitalousvähennyksen. Omakotitalojen pihojen hoito nostaa kiinteistön arvoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä kuran ja hiekan määrän vähentyessä. Hyvin toteutettu piha on käyttäjälleen mukava ja hoitajalleen helppo! Asfaltoiduilla kulkuväylillä ja parkkipaikoilla taataan koko pihalle korkealaatuinen profiili. Tyypillisesti pihan asfaltointi vie meiltä vain muutaman päivän kaikkine pohjatöineen.