Massanvaihdot

Massanvaihto on pohjanvahvistusmenetelmä, joka takaa asfaltin kestävyyden ja kantavuuden. Massanvaihtomenetelmä valitaan kohteen vaatimusten mukaan ympäristövaikutukset huomioiden. Massanvaihdossa pohjaa vahvistetaan niin, että päällyste kestää sille asetetut kulutus- ja kestävyystavoitteet.

Pihat

Asfalttikulma toteuttaa pihasi päällystämisen ammattitaidolla ja nopeasti pihasi koosta tai muodosta riippumatta. Hiekkaan verrattuna asfaltti parantaa pihasi ilmanlaatua ja auttaa vähentämään kuran muodostumista. Toteutamme pienen alueen tai vaikka koko piha-alueen asfaltoinnin ja siihen liittyvät muut työt kuten reunakorotusten asennukset. Normaalin n. 300m2 pihan asfaltointi kestää tavallisesti yhdestä kahteen työpäivää pohjustus mukaan lukien.

Sadevesiviemärit ja -kaivot

Oikein tehdyt sadevesiviemärit ovat yksi hyvän asumisviihtyvyyden ja terveellisen sisäilman tekijöistä. Kauttamme saat kohteeseesi kokonaisvaltaisen ratkaisun, jossa sadevesiviemärit ja sadevesikaivot otetaan suunnittelussa huomioon ja toteutus vastaa kaikkia rakentamisen säädöksiä.

Tiet

Tien asfaltointi on tärkeä osa tieturvallisuutta ja ympäristön viihtyvyyttä; oikein tehtynä tien asfaltointi kestää kohteelle ominaisen kulutuksen, on tasainen ja turvallinen ajaa ja vähentää esimerkiksi taajamien melun määrää.

Asfalttikulma hoitaa tiepinnan tasauksen ja asfaltoinnin. Laadukkaasti tehty pohjatyö ja asfaltti yhdessä muodostaa laadukkaan kokonaisuuden.

Meiltä voit tilata kokonaisratkaisut erilaisiin kohteisiin.

Viherrakennus, nurmikot ja tukimuurit

Hyvin toteutettu viherrakennus viimeistelee pihasi, parantaa asuinviihtyvyyttä ja nostaa kiinteistösi arvoa. Viherrakentamisella varmistetaan, että piha toimii sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, olipa ne sitten leikkialueita, pihaviljelyä tai auton lämmitystä tai latausta. Viherrakennuksessa varmistetaan myös, että pihasta löytyy asiaankuuluva valaistus.

Asfalttikulmassa viherrakennussuunnitelmat tehdään kokonaisratkaisuna, jolloin esimerkiksi asfaltti, kivetykset ja kasvillisuus valitaan kohteen tavoitteiden mukaisesti ja yhteensopivasti. Ratkaisuun voi kuulua myös alueen aitaus ja tukimuurit (valetaan betonista tai yleensä tehdään louhoksesta).

Maankaivuutyöt

Asfalttikulma palvelee teitä kaikenlaisissa maankaivuutöissä. Kalustollamme voidaan toteuttaa isoja ja pieniä kaivuutöitä ja palveluun kuuluu myös maa-aineksen poiskuljetus.

Hinnoittelumme sisältää aina myös kunnalliset jätemaksut.

Kulkuväylät

Asfaltilla päällystetyt kulkuväylät vähentävät kuran ja lian kulkeutumista sisätiloihin ja auttavat eteisten ja aulojen puhtaanapidossa. Asumisviihtyvyyttä lisää myös asfaltin tasainen pinta, joka helpottaa talvikunnossapitoa. Asfalttikulma toteuttaa niin kapeiden kuin leveidenkin kulkuväylien asvaltoinnit ja esimerkiksi reunakorotusten asennukset nopeasti. Näyttävän kulkuväylän saat esimerkiksi lisäämällä asfalttiin väriä!

Parkkipaikat

Parkkipaikoilla vaaditaan erityistä tarkkuutta kantavuuden ja kaatojen suunnittelussa ja näihin kohteisiin asfaltti onkin oikea valinta. Parkkipaikan asfaltointi pitää alueen siistinä ja tasaisena ja esimerkiksi sadevedet saadaan johdatettua pois autojen alta. Parkkipaikan päällyste suunnitellaan kohteen mukaan; raskasta kalustoa kannatteleva parkkipaikka vaatii useamman kerroksen kuin esimerkiksi asunto-osakeyhtiön parkkipaikka. Hoidamme yhteistyökumppaneidemme kanssa myös parkkipaikallesi tarvittavat maalaukset, sähköt ja valotolpat.