Massanvaihdot

Massanvaihto on pohjanvahvistusmenetelmä, joka takaa asfaltin kestävyyden ja kantavuuden. Massanvaihtomenetelmä valitaan kohteen vaatimusten mukaan ympäristövaikutukset huomioiden. Massanvaihdossa pohjaa vahvistetaan niin, että päällyste kestää sille asetetut kulutus- ja kestävyystavoitteet.

Sadevesiviemärit ja -kaivot

Oikein tehdyt sadevesiviemärit ovat yksi hyvän asumisviihtyvyyden ja terveellisen sisäilman tekijöistä. Kauttamme saat kohteeseesi kokonaisvaltaisen ratkaisun, jossa sadevesiviemärit ja sadevesikaivot otetaan suunnittelussa huomioon ja toteutus vastaa kaikkia rakentamisen säädöksiä.

Viherrakennus, nurmikot ja tukimuurit

Hyvin toteutettu viherrakennus viimeistelee pihasi, parantaa asuinviihtyvyyttä ja nostaa kiinteistösi arvoa. Viherrakentamisella varmistetaan, että piha toimii sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, olipa ne sitten leikkialueita, pihaviljelyä tai auton lämmitystä tai latausta. Viherrakennuksessa varmistetaan myös, että pihasta löytyy asiaankuuluva valaistus.

Asfalttikulmassa viherrakennussuunnitelmat tehdään kokonaisratkaisuna, jolloin esimerkiksi asfaltti, kivetykset ja kasvillisuus valitaan kohteen tavoitteiden mukaisesti ja yhteensopivasti. Ratkaisuun voi kuulua myös alueen aitaus ja tukimuurit (valetaan betonista tai yleensä tehdään louhoksesta).

Maankaivuutyöt

Asfalttikulma palvelee teitä kaikenlaisissa maankaivuutöissä. Kalustollamme voidaan toteuttaa isoja ja pieniä kaivuutöitä ja palveluun kuuluu myös maa-aineksen poiskuljetus.

Hinnoittelumme sisältää aina myös kunnalliset jätemaksut.